Den här hemsidan är under uppbyggnad

Företaget Bo Lantbruks AB bildades år 1991 på Bo gård i Kalmar. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; Växtodling, kycklinguppfödning, grovfoder till hästar och snöröjning. I dagsläget är vi nio personer på företaget.

Växtodling

Våra kycklingarna ger oss en näringsrik stallgödsel. Med gödselns hjälp odlar vi höstvete, höstkorn, råg, rågvete, höstraps, utsädesärtor, vall och majs på fälten.

Bo Lantbruk brukar åkermarken på Bo gård, Ulfsborg, Hossmo gård och Kärrstorp. En del av arealen har tillgång till bevattning från våra två dammar. År 2012 började vi använda GPS-teknik med 2,5 cm precision, som möjliggjort fasta körspår  med minimalt överlapp. Vilket minskat markpackningen och genererat i effektivare nyttjande av maskinerna och insatsvaror.

Kycklinguppfödning

Vi blandar in vårt egenodlade höstvete i kycklingarnas foder 

I December 2018 börjades byggnationen av ett nytt kycklingstall. EU:s jordbruksfond hjälpte till med investeringen.

Hösilage

Vi har slåttervallar som blir till grovfoder för hästar

Snöröjning

Vintertid utför vi sandnings och snöröjningsarbeten. Uppdragen består av vägar, cykelvägar och parkeringar, de är belägna i Kalmars närområde.

Stäng