Företaget Bo Lantbruks AB bildades år 1991 på Bo gård i Kalmar. Verksamheten består av fyra delar; Växtodling, kycklinguppfödning och grovfoder till hästar. I dagsläget är vi tio personer på företaget.

Växtodling

Våra kycklingarna ger oss en näringsrik stallgödsel. Med gödselns hjälp odlar vi höstvete, höstkorn, råg, rågvete, höstraps, utsädesärtor, åkerbönor, vall och majs på fälten.

Bo Lantbruk brukar åkermarken på Bo gård, Ulfsborgs gård, Hossmo gård och Kärrstorps säteri. En del av arealen har tillgång till bevattning från våra två dammar. År 2012 började vi använda GPS-teknik med 2,5 cm precision, som möjliggjort fasta körspår  med minimalt överlapp. Vilket minskat markpackningen och genererat i effektivare nyttjande av maskinerna och insatsvaror.

Kycklinguppfödning

Vi föder upp daggamla kycklingar åt Guldfågeln. De är går fritt inne i våra stallar där vi kan styra temperatur och ventilation så det är optimalt för kycklingen. Värmen till stallarna är förnyelsebar och kommer från en flispanna. Kycklingen är en väldigt effektiv foderomvandlare vilket är positivt för klimatet. I deras foder ingår vårat egenodlade höstvete. Näringen från djurens gödsel används sedan för att odla gårdens grödor. 

I augusti 2019 invigdes ett nytt kycklingstall. 

En del av investeringen hjälpte EU:s jordbruksfond till med. 

Hösilage

Vi odlar slåttervallar för försäljning av grovfoder anpassat för hästar. Vi använder gräsarterna timotej och ängssvingel för att få en produkt som passar hästar. Gräset pressas till balar i olika storlekar och former så att vi kan erbjuda det som passar dig. Balarna plastas in för att hålla bästa kvalitén. Vi tar alltid analyser på fodret, tryck på knappen nedanför för att se dem.