Historia

Aktiebolaget Bo Lantbruk bildades år 1991 på Bo gård utanför Kalmar. Bo gård omnämns år 1539 som en kunglig förvaltningsgård. Kalmar läns första lantbruksskola inrättades på gården 1846, den flyttades senare till Ryssbylund.